Bente Bjørnrud Braathen

 ERFARING

 

Siden jeg har to barn som har blitt diagnosert med Crohns har jeg fordypet meg i inflammatoriske tarmsykdommer, matoverfølsomhet, histaminintoleranse irritabel tarm, SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth) og "reisemage". 

Med disse sykdommene og plagene følger ofte utbrenthet/fatigue og ubalanser i alt fra vitaminer, mineraler, tarmflora og stresshormoner til stoffskifte.

Tidligere har jeg erfaring fra en kvinneklinikk hvor jeg i tillegg til autoimmunitet og tarm, også jobbet med hormonelle ubalanser som overvekt, PCOS, infertilitet, fordøyelse, nedsatt binyrefunksjon (HPA-akse dysfunksjon), stoffskifteproblematikk og utmattelses syndrom (ME/CFS). 

I tillegg har jeg mye erfaring med ungdom og toppidrett i forhold til immunstyrkende og prestasjonsfremmende kost.

Mange unge sliter med nedsatt immunforsvar og muskelsmerter som følge av virus som EBV og CMV (kyssesyke), og nå også "long-covid", som påvirker hvordan kroppen klarer å nytte glukose som energi. 

Våren 2022 har jeg startet nye studier med fordypning i mineral og vitamin balansen ved et institutt i USA for å få en enda mer helhetlig kunnskap om hvordan mikronæringen påvirker mitokondriene som er kjernekraftverkene i cellene våre.

 

UTDANNELSE & KURS

 
 
Institute for Functional Medicine (IFM):

A Systems Approach to Reversing the Epidemic of Chronic Disease.

Clinical Solutions for Addressing the Underlying Causes of Disease - Functional Nutrition.

Clinical Education, IFM/London:

Nutrition and Hormones, Bethany Hays 

Applying Functional Medicine into Clinical Practice (AFMCP)

​Nordic Laboratories: 

Sertifisert veileder for DNA Life Analyse

EuBioTek: 

Sertifisert veileder for Matintoleranse tester.

Tunsberg Medisinske Skole (TMS):

Medisin grunnfag 

Grunnutdanning Naturmedisin

Ernæringsterapi

Matintoleranser

The New School for Social Research & Parsons School of Design, NYC:

BFA w/Hons.

INTERESSEFELT

 

Stress og hvordan stress skaper dysfunksjon, er et tema jeg er spesielt opptatt av. Vi ser stadig oftere at mange brenner lyset i begge ender, over lang tid. Stress som kan være en god og nyttig ting innimellom når det trengs, men påfører vi kroppen stadig langvarig eller konstant stress fører det til kronisk stress og kropp og hjerne vil etterhvert gå for halv maskin.

Alle kroppens systemer henger tett sammen og påvirker hverandre i en kaskade. Binyrene som skiller ut stresshormoner er tett knyttet til fordøyelsen, organene, stoffskifte, sexhormonene, signalstoffene som sender signaler mellom hjernen og tarmen. Hjertefrekvens, pust og væskebalanse kommer også i ubalanse når vi er kronisk stresset.

Kronisk ubalanse i stresshormonene kalles ofte for dysfunksjon i HPA-aksen og rammer stadig flere folk i alle aldre. Vi føler at vi til enhver tid må prestere mye og på høyt nivå. Kvinner er ofte mest utsatt, og sliter oss ofte ut. Med alderen tåler vi ubalanser i binyrenes HPA akse dårligere enn før, siden binyrene etterhvert blir vår aller største kilde til det vi kaller steroide hormoner.

Fordøyelsen og bakteriene i tarmen påvirker også hvordan vi takler stress, siden vi danner både viktige vitaminer og signalstoffer i tarmen, som sender ni ganger så mange signaler til hjernen en omvendt! Forskning viser at lekk tarm er medvirkende årsak til både autoimmune sykdommer og nevrologiske utfordringer.

Lurer du på om det er hjernen eller magen som styrer våre følelser, avgjørelser, oppførsel og energi? 

Dette er ting vi kan måle med blodprøver og flere gode tester, som gjør at vi slipper å gjette oss frem til hvor ubalansene sitter. Jeg kan hjelpe deg å forstå blodprøvene du har tatt hos legen, tester du kanskje allerede har tatt og lære deg hvilke blodprøver som kan være ekstra nyttige for deg å følge nærmere med på.

Ta kontakt