Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for nettsidene til bioboost.no, Facebook-sider under Bioboost-Bente, Instagram under Bioboost-Bente, Linkedin under BioBoost samt Bente Bjørnrud Braathen Bioboost salg og markedsføring.

1. Behandlingsansvarlig

Ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine er: Bente Bjørnud Braathen BioBoost, registrert i Norge  med organisasjonsnummer 996771474. Ansvarlig person er Bente Bjørnrud Braathen. Kontaktinformasjon: [email protected], + 47 91852721.

2. Formål og databehandlingsgrunnlag

Personopplysningene vi samler inn, omfatter hovedsakelig navn, e-postadresse og i noen tilfeller telefonnummer og fødselsdato. Disse opplysningene samles inn for at BioBoost.no skal kunne kommunisere med potensielle, eksisterende og tidligere kunder, for å kunne levere tjenester og produkter til kunder og behandle eventuelle klager. Annen mulig innsamling av personopplysninger kan også forekomme.

Hvis du har gitt ditt samtykke, skjer behandlingen for de angitte formålene (artikkel 6 (1) (a) GDPR). Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt uten at det påvirker lovligheten av behandlingen som utføres på grunnlag av samtykket frem til tilbakekallingen. Tilbakekallingen kan sendes på e-post til [email protected].

Behandlingen av opplysningene dine vil følge personopplysningsloven/personvernerklæringen (GDPR) som regulerer bruken av personopplysninger som innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse eksemplene.

3. Hvordan samles og mottas personopplysninger
Personopplysninger

Noen av personopplysningene du legger igjen, samles inn frivillig, for eksempel når en nettstedsbruker legger igjen personopplysninger i et kontaktskjema, slik at jeg kan svare på e-postadressen hans/hennes og sende ham/henne mine produkter og tjenester. Noen obligatoriske opplysninger brukes til regnskapsdokumenter som er lovpålagt i henhold til regnskapsloven. Jeg samler inn personopplysninger hovedsakelig via kontaktskjemaene på nettsidene mine, e-post, telefon, sms og meldinger via sosiale medier. Andre former for kommunikasjon kan også forekomme.

Vær oppmerksom på at behandlingen av personopplysningene dine også kan være knyttet til produkter og tjenester som tilbys på bestemte sider, og som håndteres gjennom egne juridiske avtaler. Fra tid til annen gjennomfører jeg også bruker- og kundeundersøkelser for å hjelpe meg med å forstå dine behov på en bedre måte. Jeg vil bestrebe meg på å informere deg om hvordan vi bruker denne informasjonen. BioBoost.no verken henter inn, registrerer eller behandler sensitive personopplysninger.

Data for kommunikasjonsformål

Vi lagrer opplysninger som vi mottar gjennom våre kommunikasjonsmåter, f.eks. opplysninger du oppgir via kontaktskjemaet på nettstedet vårt, e-post, tekstmeldinger, meldinger i sosiale medier, innlegg i sosiale medier og andre kanaler. Vi behandler opplysningene dine for å kommunisere med deg og for å holde oversikt over tidligere og nåværende kommunikasjon.

Brukerdata, tekniske data og markedsføringsdata

Vi samler også inn data til vår interne analyse av nettstedet, f.eks. hvordan du bruker nettstedet vårt, hvilke sider du besøker og hvor ofte, IP-adressen din og andre relevante data for analysesystemene våre. Vi bruker disse opplysningene for å sikre at du får relevant informasjon, kampanjer og annonser på best mulig måte, og at systemene våre analyserer effektivt.

4. Hvilke personopplysninger vi deler med andre

Noen ganger er det nødvendig og til og med påkrevd å dele personopplysningene dine med en tredjepart for at vi skal kunne drive virksomheten vår. Dette gjelder hovedsakelig IT-leverandører, for eksempel webhotell, e-post, skybaserte tjenester og annen programvare. Også for vår regnskapsføring, revisjon, rådgivning og lovpålagt rapportering til myndigheter.

Min nettside, medlemsportal, nettkurs og e-postdatabase driftes av Kartra. I tillegg bruker jeg databehandlingstjenestene til: Kajabi, Calendly, Easypractice, Pipedrive, Zoom, Webinarfuel, Zapier, Stripe, Vipps, Klarna og Fiken

Denne listen kan endres litt fra tid til annen ettersom jeg stadig tester nye tjenester og markedsføringsstrategier og -metoder for å optimalisere brukeropplevelsen. Jeg bruker kun anerkjente leverandører og gjør det jeg kan for å sikre datasikkerhet og at alle tjenestene jeg benytter, følger GDPR-lovgivningen.

5. Sikkerheten til personopplysningene dine

Vi tar sikkerheten til personopplysningene dine på alvor og håndterer personopplysningene dine på best mulig måte for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til eller mulighet til å endre og påvirke personopplysningene dine. Vi bruker kun anerkjente IT-leverandører og deres programvare.

6. Innsyn i og korrigering av dine personopplysninger

I henhold til personopplysningsloven § 18 har vi rett til innsyn i de opplysningene som er oppgitt i registreringsskjemaet. Innsyn kan fås ved å sende oss en skriftlig forespørsel til [email protected]. Dersom de registrerte opplysningene ikke er korrekte eller de er ufullstendige, kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningsloven § 27.

7. Lagring og sletting av dine personopplysninger

I henhold til § 28 i personopplysningsloven skal opplysninger som ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble lagret for, slettes. Jeg lagrer personopplysninger om alle kunder i samsvar med gjeldende europeisk lovgivning.

Du kan når som helst sende meg en forespørsel om å slette opplysningene dine, med unntak av de opplysningene vi må oppbevare i henhold til gjeldende regelverk, for eksempel regnskapsloven.

Hvis du i tillegg ikke ønsker å motta flere e-poster fra bioboost.no, kan du klikke på avmeldingslenken som du finner nederst i hver e-post du mottar fra oss. Hvis du ønsker at jeg sletter e-postadressene dine fra alle mine tjenester, kan du sende meg en e-post til [email protected].

8. Bruk av tredjeparts informasjonsark (informasjonskapsler)

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for at besøksstatistikken skal være pålitelig og for å øke funksjonaliteten på sidene våre. I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon §2-7b er vi forpliktet til å informere deg om hvilke informasjonskapsler vi bruker.

Bioboost.no bruker følgende informasjonskapsler: Facebook-piksel, Google Analytics og Kajabi.

9. Kurs du kjøper fra bioboot.no

Når du kjøper et kurs blir du bedt om å registrere navn og e-postadresse, slik at du kan få tilsendt korrekt kvittering eller faktura iht. bokføringsforskriftens formkrav. 

E-postadressen din vil også være ditt brukernavn som du bruker for å kunne logge deg inn på kurs du har tilgang til.

Når du logger inn på bioboost.no, vil en informasjonskapsel bli lagret i din nettleser. Dette for at du skal ha tilgang til dine kurs og medlemskap mens du er innlogget. Denne informasjonskapselen er individuelt knyttet til deg, og noe av din aktivitet vil bli sporet. Hvis du f.eks. prøver å logge inn på kontoen din med feil passord, kan jeg se et påloggingsforsøk som har mislykkes i loggen, slik at jeg i de fleste tilfeller kan se årsaken til at du ikke kommer inn og for å hjelpe deg med det.

Hvis uvedkommende skulle ha fått tak i ditt brukernavn og passord og forsøker å logge seg inn som deg, kan jeg med tilleggsinfo fra deg utestenge vedkommendes IP-adresse. Det lagres også en aktivitetslogg knyttet til din brukerkonto. Denne lagres i 1 år og informasjonen som lagres er f.eks hvilke kursmoduler du har vært innom, dato for påmelding og når du har vært logget inn på siden.

10. Ansvarsfraskrivelse

Dette nettstedet er ikke ment som erstatning for annen medisinsk behandling, kun et tillegg, til nytte, læring og inspirasjon. BioBoost.no baserer seg på evindensbasert medisin (EBM).

Close

Legg igjen din e-post og motta gratis 5 enkle verktøy som hjelper deg å beholde kontroll over følelsene dine i møte med dominerende mennesker